Inzicht in de sociale gevolgen van automatisering

Mar 18, 2021
Velen vrezen dat automatisering leidt tot ernstige werkloosheid en dat onze onderwijssystemen ongeschikt zijn voor het beoogde doel. Het project TECHNEQUALITY onderzoekt daarom met EU-financiering de mogelijke sociale gevolgen van ons digitale tijdperk. Met de bevindingen kunnen overheden beleid ontwerpen voor maximale economische groei voor burgers, terwijl potentiële sociale schade wordt beperkt.

Other news