Recordjaar voor financiering EIB Groep in Nederland - €3,18 miljard geïnvesteerd

In het jaar waarin we te maken hadden met de ergste mondiale gezondheids- en economische crisis sinds generaties, heeft de Europese Investeringsbank Groep (EIB Groep) snel geschakeld door haar activiteiten te richten op het bestrijden van de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen daarvan. In totaal verhoogde de EIB Groep, bestaande uit de EIB zelf en haar dochterinstelling het EIF, het financieringsvolume tot €76,8 miljard en kwam daarmee boven de vooraf gestelde doelen uit., Hiervan kwam een recordbedrag van €3,18 miljard ten goede van Nederlandse projecten, gelijk aan zo’n 0.41% van het Nederlandse BBP.

Other news