Badania nad układem krążenia dostarczają nowych rozwiązań medycznych

Europejscy naukowcy pracują nad wirtualnym fizjologicznym człowiekiem – kompleksowym modelem komputerowym ludzkiego ciała. W ramach tego procesu naukowcy realizowali finansowany przez UE projekt mający na celu usprawnienie leczenia chorób układu krążenia, którego wyniki znalazły zastosowanie w sektorze medycznym. Celem prac jest przełożenie nauki na praktyki medyczne z korzyścią dla pacjentów.

Other news