Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich w Europie

Nov 18, 2020
Po zakończeniu zbiorów wiele budynków rolniczych nie jest wykorzystywanych do żadnych celów. Mogą jednak stać się fabrykami bioproduktów, dzięki czemu będą używane przez cały rok, przynosząc dodatkowe zyski rolnikom i sektorowi rolnemu. Aby to umożliwić, zespół unijnego projektu AGROinLOG opracował serię różnych bioproduktów, które mogłyby być wytwarzane przez gospodarstwa poza sezonem.

Other news