Wypowiedź prof. Teresy Czerwińskiej, wice-prezes EBI, na temat dołączenia Polski do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego

„Dzisiejsza decyzja polskiego rządu o przystąpieniu do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego (EFG) to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki”, powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wice-prezes EBI. „Rozpoczynający właśnie działalność operacyjną Fundusz Gwarancyjny, stworzony w duchu solidarności przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny, jest ważnym elementem wsparcia polskich podmiotów, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dotkniętych przez pandemię COVID-19. Mechanizm finansowy w wysokości 25 mld € zapewni finansowanie europejskim przedsiębiorstwom, które są rentowne w perspektywie długoterminowej, ale które borykają się z trudnościami spowodowanymi obecnym kryzysem. Co najmniej 65% środków przeznaczono dla MŚP w Europie. W ramach mobilizowania środków w Polsce, EBI będzie współpracować z krajowymi instytucjami finansowymi, w tym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Należy podkreślić, że EFG to kolejna inicjatywa, w której Państwa Członkowskie i instytucje unijne łączą siły w tworzeniu nowych instrumentów pomocy i wsparcia dla gospodarki oraz społeczeństwa naszego kontynentu. Warto przypomnieć, że od początku pandemii, EBI zapewnił 24.9 mld € na projekty związane z walką z COVID w całym świecie.”

Other news