Projekt COMPROP demaskuje propagandę polityczną

Oct 14, 2020
Jeden z finansowanych przez UE projektów zdobywa coraz większy rozgłos dzięki swoim badaniom nad dezinformacją i propagandą polityczną w mediach społecznościowych. Jego rezultaty są dziś wyjątkowo przydatne, ponieważ żyjemy w czasach, w których fałszywe informacje błyskawicznie rozprzestrzeniają się w internecie, zagrażając podstawowym wartościom, na których opierają się nasze demokracje.

Other news