Zautomatyzowany zbiór szparagów obniża koszty i poprawia jakość plonów

Sep 08, 2020
Zbiór białych szparagów opiera się w dużej mierze na pracy robotników, zwiększając koszty ponoszone przez rolników. Uczestnicy pewnego unijnego projektu zaprojektowali i zbudowali zautomatyzowane narzędzie, zbierające wyłącznie dojrzałe szparagi bez uszkadzania upraw, zapewniające rolnikom oszczędności, poprawiające jakość zbiorów i eliminujące konieczność wykonywania żmudnej pracy.

Other news

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.