Opierając się na doświadczeniach

Aug 12, 2020
Na charakterystykę energetyczną budynku wpływa wiele czynników, których symulacja może nie uwzględnić. W finansowanym przez UE projekcie zebrano doświadczenia zainteresowanych stron z branży budowlanej i energetycznej w zakresie stosowanych rozwiązań i stworzono platformę enbuibench, na której użytkownicy mogą porównać zużycie energii w budynkach o podobnej charakterystyce.

Other news

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.